Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Konkurs ULUBIONA POSTAĆ Z KSIĄŻKI - 3D

Utworzono dnia 15.04.2024

Biblioteka Publiczna w Prażmowie  ma przyjemność zaprosić dzieci i młodzież w wieku 6-14 lat będących mieszkańcami  Gminy Prażmów  do udziału w konkursie plastyczno-technicznym: „ Ulubiona postać z Książki – 3D”.

Zadanie konkursowe polega na wykonaniu pracy plastyczno-technicznej w wydaniu 3D -  postać przestrzenna, przedstawiającym ulubioną postać, bohatera z książki , bajki. Materiały użyte do techniki przestrzennej są dowolne.

Prace należy dostarczyć do siedziby Biblioteki Publicznej w Prażmowie w terminie do 12.05.2024

Komisja najpóźniej do 22.05.2024 ogłosi wyniki Konkursu

Wydanie nagród nastąpi w dniu 31.05. 2024 w Bibliotece Publicznej Gminy Prażmów w Prażmowie

 

Nagrodą za pierwsze miejsce jest Voucher do parku wodnego Suntago.

Regulamin


Biblioteka Publiczna w Prażmowie  ma przyjemność zaprosić dzieci i młodzież w wieku 6-14 lat będących mieszkańcami  Gminy Prażmów  do udziału w konkursie plastyczno-technicznym: „ Ulubiona postać z Książki – 3D”.

 

 1. Organizatorem Konkursu jest Biblioteka Publiczna w Prażmowie z siedzibą przy ul. Franciszka Ryxa53, 05-500 Prażmów.
 2.  W konkursie mogą brać udział dzieci i młodzież w wieku 6-14 lat będących mieszkańcami Gminy Prażmów.
 3. Każdy uczestnik  może zgłosić jedną pracę konkursową.
 4.  Zadanie konkursowe polega na wykonaniu pracy plastyczno-technicznej w wydaniu 3D -  postać przestrzenna, przedstawiającym ulubioną postać, bohatera z książki , bajki. Materiały użyte do techniki przestrzennej są dowolne.
 5. Prace należy dostarczyć do siedziby Biblioteki Publicznej w Prażmowie w terminie do 12.05.2024 r.
 6. Spośród przekazanych prac Komisja Organizatora składająca się z pracowników
  Biblioteki dokona oceny, kierując się następującymi kryteriami:
 1. zgodność z tematem konkursu
 2. wartość artystyczna
 3. oryginalność ujęcia tematu i pomysłowość
 4. estetyka i staranność wykonania
 5. samodzielność wykonania pracy
 1. Komisja najpóźniej do 22.05.2024 ogłosi wyniki Konkursu. Informacja o wynikach będzie zamieszczona na stronie internetowej i Facebook –u Organizatora.
 2. Komisja przyzna nagrodę za zajęcie pierwszego miejsca. Zastrzega sobie również możliwość przyznania wyróżnień i dodatkowych nagród lub nieprzyznania żadnych nagród.
 3. Nagrodą za pierwsze miejsce jest Voucher do parku wodnego Suntago.
 4. Wydanie nagród nastąpi w dniu 31.05. 2024 w Bibliotece Publicznej Gminy Prażmów w Prażmowie.
 5.  Dostarczone na konkursu prace, powinny być odpowiednio zabezpieczone przed zniszczeniem, powinny być opatrzone opisem zawierającym: imię i nazwisko autora, wiek autora pracy,  imię i nazwisko rodzica lub opiekuna prawnego  niepełnoletniego uczestnika. Do każdej pracy należy dołączyć oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego dot. zgód na przetwarzanie danych osobowych na formularzu
  przygotowanym przez Bibliotekę Publiczną w Prażmowie, stanowiące załącznik do niniejszego Regulaminu.

facebook

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Maj 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Academica