Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Historia biblioteki

Historia bibliotek publicznych na terenie Gminy Prażmów toczyła się nierozerwalnie z historią państwa i zmianami zachodzącymi w całym kraju, gminie, środowisku.

Tworzenie nowych filii, punktów bibliotecznych lub ich likwidacja było odbiciem zmian zachodzących w całym kraju.

Pierwsza biblioteka publiczna na terenie gminy rozpoczęła swoją działalność w 1948 roku. Gminna Rada Narodowa Gminy Wągrodno w dniu 16.10.1948 r. podjęła uchwałę w sprawie zorganizowania gminnej biblioteki z siedzibą w sali szkolnej w Woli Prażmowskiej. Uroczyste otwarcie nastąpiło 16 stycznia 1949 roku. Zostało połączone z obchodami 150- lecia urodzin Adama Mickiewicza.

W latach siedemdziesiątych została przeniesiona do Woli Wągrodzkiej. W ciągu tych lat w związku z reformami administracyjnymi państwa, biblioteka zmieniła swoją nazwę trzykrotnie.

Do roku 1954 była biblioteką gminną, w latach 1954-1972 biblioteką gromadzką, a od 1973 roku do 1984 roku nosiła nazwę Biblioteka Publiczna Gminy Prażmów.

Do roku 1956 biblioteka w Woli Prażmowskiej była jedyną placówką publiczną na terenie gminy. Prowadziła obsługę 8 punktów bibliotecznych.

W 1956 roku powstała biblioteka gromadzka w Uwielinach, w 1957 roku biblioteka gromadzka w Prażmowie. 

Przy każdej nowej bibliotece tworzono nowe punkty biblioteczne. W tym okresie biblioteki gromadzkie wraz z siecią punktów bibliotecznych spełniały ważną rolę w udostępnianiu książek i upowszechnianiu czytelnictwa na wsi.

Po kolejnej reformie administracyjnej i zmianach w sieci bibliotek publicznych w 1975 roku na terenie gminy działały:

- 1 biblioteka gminna w Woli Wągrodzkiej

- 2 filie biblioteczne: w Uwielinach i Prażmowie

- 18 punktów bibliotecznych

W tym 1984 roku nastąpiła  zmiana siedziby biblioteki gminnej. Rada Gminy podjęła uchwałę, aby biblioteką gminną stała się Filia w Prażmowie, a dotychczasowa GBP w Woli Wągrodzkiej została filią biblioteczną.

Reforma samorządowa z 1990 roku spowodowała następną jak dotąd ostatnią zmianę statusu bibliotek gminnych. Biblioteki stały się placówkami samorządowymi. Początek lat 90-tych to trudny okres w działalności biblioteki. Budżet biblioteki został ograniczony do minimum. Brakowało pieniędzy na zakup nowości wydawniczych. Zostały zlikwidowane prawie wszystkie punkty biblioteczne. Pomimo trudności udało się utrzymać sieć biblioteczną. Do 2010 roku na terenie gminy Prażmów działały 1 biblioteka główna i dwie filie. W 2010 roku decyzją władz samorządowych Filia w Uwielinach i Filia w Woli Wągrodzkiej zmieniły swoją siedzibę. Zostały przeniesione do lokalu w Woli Prażmowskiej. Po 62 latach Filia w Woli Wągrodzkiej powróciła do swojej pierwotnej siedziby.

Na dzień dzisiejszy na terenie gminy działają:

- 1 biblioteka publiczna w Prażmowie

- 1 filia biblioteczna w Woli Prażmowskiej

Długoletnimi i zasłużonymi pracownikami biblioteki były:

Pani Izabela Rupiewicz, wieloletni kierownik Biblioteki Gminnej, a w późniejszym okresie kierownik Filii w Woli Wągrodzkiej przepracowała w bibliotece 49 lat.

Pani Irena Piasek przepracowała w bibliotece 40 lat była kierownikiem Filii w Uwielinach.

Pani Teresa Maroszek-Chlebuś, wieloletni pracownik biblioteki. Przygodę z biblioteką zaczęła 01.04.1984 r., zawsze uśmiechnięta i życzliwie nastawiona do Czytelników, zaangażowana w rozwój czytelnictwa na terenie Gminy Prażmów. Do 2005 roku pracowała na stanowisku Kierownika Gminnej Biblioteki w Prażmowie. W kolejnych latach była Dyrektorem Biblioteki Publicznej Gminy Prażmów, zmarła 06.09.2014 r.

facebook

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Lipiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Academica