You are here:

Biblioteka Publiczna w Prażmowie w dniach

29.08.2014 – 2.09.2014 (włącznie) będzie NIECZYNNA.


Filia w Woli Prażmowskiej 13.09.2014 r. (sobota) będzie NIECZYNNA.

 

 

 

BIBLIOTEKA PUBLICZNA W PRAŻMOWIE W OKRESIE

1.07.2014 – 31.08.2014 JEST CZYNNA NASTĘPUJĄCO:


Poniedziałek 11.00 - 18.00

Wtorek 11.00 - 18.00

Środa 11.00 - 18.00

Czwartek 11.00 - 16.20

Piątek 11.00 - 16.20


 

Uniwersytet Trzeciego Wieku na miarę XXI wieku

W czerwcu oferta prażmowskiej Biblioteki Publicznej wzbogaciła się o nowy projekt kulturalno-oświatowy.

Inicjatywa pod nazwą „Wirtualne Klasy – Wirtualny Uniwersytet Trzeciego Wieku” zrodziła się dzięki współpracy Gminy Prażmów z Towarzystwem Amicus. W wyniku spotkań roboczych podczas których zastępca wójta Maciej Michalski, z panią dyrektor Teresą Maroszek-Chlebuś dążyli do wypracowania optymalnej formy Uniwersytetu III Wieku dla naszych mieszkańców, sformułowano projekt uniwersytetu wirtualnego, do którego – dzięki możliwościom technologicznym – zaproszono 4 inne gminy wiejskie.

Spotkania wirtualnego uniwersytetu odbywać się będą w filii Biblioteki Publicznej w Woli Prażmowskiej. Dzięki połączeniu internetowemu, studenci będą uczestniczyć w wirtualnych zajęciach, emitowanych na żywo – jednocześnie do wszystkich gmin projektowych – ponadto studenci będą mogli uczestniczyć w dyskusjach za pomocą video-chatu. Nad przebiegiem zajęć czuwać będą panie Julita Gopsz-Stasiak i Anna Antczak, znane naszym seniorom jako „Latarniczki”, czyli instruktorki informatyki zaangażowane we wcześniejszy projekt „Polska Cyfrowa Równych Szans”.

Mamy za sobą oficjalną inaugurację, podczas której seniorzy z wszystkich gmin projektowych poznali się i uzgodnili kierunki wspólnego, wirtualnego studiowania. Natomiast 1 lipca w Woli Prażmowskiej odbyły się zajęcia wprowadzające do pracy z komputerem.

Projekt realizowany wspólnie przez Gminę Prażmów, Towarzystwo Amicus i pozostałe zaproszone gminy ma charakter pilotażowy w skali kraju. Pieniądze na jego realizację przekazało Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych. Szczegóły projektu: http://www.wirtualnyutw.pl/

Galeria zdjęć - kliknij tutaj

Do góry

Copyright © 2014

Template by Joomla Templates & Lombard Warszawa.

? Biblioteka Publiczna Gminy Prażmów. Wszelkie prawa zastrzeżone